ועדת הערר: לא ניתן לקבל הקלות לאחר פרסום ס' 77-78

עוררים שהינם בעלי מקרקעים בתחום מתחם הכובשים בתל אביב בו מקודמת תוכנית אשר נמצאת בשלבי הכנה, הגישו ערר לועדת המשנה לעררים במועצה הארצית לתכנון ובניה על החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לפרסם הודעה לפי ס' 77 - 78 לחוק התכנון והבניה בה נקבע כי בתקופת הכנתה של התכנית יינתנו היתרים רק בהתאם למסמך המדיניות המתייחס למתחם. הסוגיה אשר בגינה הוגש הערר הינה הקלות בקווי הבנין במתחם כאשר העוררים ביקשו שבתקופת הכנתה של התכנית לא תהא מגבלה על אישור הקלות מקווי בניין. לטענת העוררים מדיניות מתחם הכובשים לא כול...
More

בית משפט חייב דיירת סרבנית לחתום על הסכם פינוי בינוי

תובעת שהינה יזמית בפרויקט פינוי בינוי בפתח תקווה הגישה תובענה בעלים של דירה בבניין שהינו חלק מהפרוייקט, בבקשה למתן צו עשה המורה לנתבעת לחתום על חוזה דייר. במסגרת הליך קודם, ביקשה התובעת לחייב את הנתבעת לחתום על חוזה פינוי-בינוי מפורט. הנתבעת טענה באותו הליך כי התובעת התחייבה לתת לה תנאים שונים וטובים יותר מהתנאים שגולמו בחוזה שנתבקשה לחתום עליו. בפסק הדין באותו הליך קבע בית המשפט כי התובעת ניסתה לכפות על הדיירים לוותר באופן חלקי על שדרוגים להם התחייבה. במסגרת פסק הדין נקבע מהן התחייבויות השדרוג...
More

רוכש נכס מקרקעין יפוצה על ידי המוכר בשל הסתרת פרטים

תובעים שהם רוכשי משק במושב פעמי תש"ז, הגישו תביעה כנגד בעלת המשק, בגין הסתרת פרטים מהותיים. כמו כן, הגישו התובעים את התביעה גם כנגד עורך הדין אשר ייצג את שני הצדדים בעסקת הרכישה וערך עבורם את הסכם הרכישה והסכם השכירות נשוא התביעה. לטענת התובעים, הצדדים חתמו במשרדו של עורך הדין על הסכם מכר, ביום 1/5/14, כאשר לוח התשלומים בהסכם  מסתיים ביום 31/5/15. הצדדים חתמו גם על הסכם שכירות למשק עד למועד השלמת התשלומים והעברת החזקה בנכס. לטענת התובעים דמי השכירות נקבעו ע"ס של 2500 ₪ לחודש אולם הובהר להם, כי...
More

העירייה תפצה בעלת נכס בגין נזילות

תובעת שהיא בעלים של אולם בכיכר אתרים, הבנויה על חוף ימה של תל אביב, הגישה תביעה כנגד עיריית תל אביב בגין נזקים הנובעים מנזילות בשטחה של העירייה. התובעת היתה בעלת אולם ששימש בעבר כאולם ריקודים ומאוחר יותר כחדר כושר, ואשר היה מצוי בקומת קרקע מתחת לרחבה אשר נטען לגביה כי היא שטח ציבורי שבבעלות העירייה. נטען כי בעקבות חדירת מי גשמים לאולם החל משנת 2005, ביצעה התובעת בדיקה מטעמה ונסתבר לה כי מי הגשמים חדרו לתקרת האולם מאזור הרחבה שבבעלות העירייה. עוד נטען, כי העירייה ניסתה לעשות מספר ניסיונות איטו...
More

בעל מוסך יפצה עובד שנפל

עובד במוסך לתיקון משאיות ונגררים נפגע לאחר שנפל ממשאית ונחבל בעת שתיקן גלגלת שהותקנה על גבי משאית. העובד פנה לבית חולים ושם אובחן כסובל מרגישות ונפיחות עם נוזל בברך ימין ושוחרר לביתו. העובד שהה בחופשת מחלה למשך כחודשיים שבסיומה חזר לעבוד במוסך. כ-21 חודשים אחרי התאונה עבר העובד ניתוח לשחזור הרצועה הצולבת הקדמית וכריתה מלאה של המניסקוס ובהמשך טופל באמצעות פיזיותרפיה. העובד שב לעבודה במוסך למשך חצי שנה נוספת, שבסיומה עזב את עבודתו, לטענתו בשל מגבלותיו, ומאז לא שב למעגל העבודה. העובד הגיש תביעה כ...
More

בעל מפעל יפצה עובד שנפגע

חברה המחזיקה במפעל לשחיטת עופות שכרה ספק חיצוני, קבלן אחזקה, שהתבקש להתקין במפעל מכונה הכוללת מיכל גדול. פעולות ההתקנה הופסקו לאחר שמתקן ההרמה בו השתמש הקבלן קרס והמיכל פגע באחד העובדים. העובד שנפגע פונה לבית החולים , ואובחן בפציעה הכוללת חתך בכף היד, פגיעה בגידים ובעצבים. העובד עבר ניתוח והוכר בביטוח לאומי כנפגע עבודה, הסובל מנכות צמיתה בשיעור של 53%. ביטוח לאומי שילם סכומים ניכרים לצורך שיקומו. העובד הגיש תביעה כנגד הקבלן אשר העסיק אותו ואת בעלת המפעל בטענה כי התרשלו לשמור על ביטחונו, בגין ...
More

הטלת עיקול על חשבון יכולה לזכות בפיצוי

בפסק דין שניתן על ידי בית משפט השלום, פסק בית המשפט פיצויים בגין הטלת עיקול שלא כדין. התובע בתביעתו טען כי החברה נקטה כלפיו בהליכי הוצאה לפועל ללא בסיס ותבע אותה על פגיעה בשמו הטוב. לטענת התובע כשנה לפני הגשת התביעה החברה פתחה נגדו בהליכי הוצאה לפועל בטענה שהוא חייב לה אך כתב התביעה לא נמסר לו ונודע לו על כך רק כשהוטל עיקול על חשבון הבנק שלו ועל רכבו והוא נלקח לחקירה בפני ראש ההוצאה לפועל. התובע הוסיף כי זמן קצר לפני הדיון בתביעה שלו חזרה החברה מהתביעה והיא נמחקה.  החברה טענה בהגנתה, בין היתר...
More

חובה לבצע בדיקות לפני ביצוע עסקת רכישת דירה

ישנם בדיקות שחשוב לבצע בטרם רכישת נכס מקרקעין. כך, ישנה חשיבות רבה לבצע בדיקה בסמוך לביצוע עסקת הרכישה ברשם המקרקעין ("טאבו") או ברשות מקרקעי ישראל (בעבר "מינהל מקרקעי ישראל") או בחברה המשכנת, ולוודא כי אכן המוכר הינו בעל הזכויות בנכס ולא מוטלות הערות אזהרה או מגבלות כל שהן על בעלותו בנכס או על סחירותו. בבניינים משותפים חשוב לעיין בתשריט הרישום של הנכס כפי שנרשם בטאבו בכדי לראות שהנכס שראיתם הוא אכן הנכס הרשום בטאבו ולא חל בלבול. בעבר התגלו מקרים בהם חלה טעות בסימון הדירות בתשריט אל מול המצב ב...
More

אפשר לתבוע נזקים הנובעים מבניה גם אם היא לפי היתר

קיימים מקרים רבים בהם נגרמים נזקים לשכנים לפרוייקט בניה אשר ניתן לתבוע בגינם פיצוי, אך הם כלל לא חושבים לתבוע נזקים אלה שכן הבניה היא בהיתר. ראשית, חשוב להבהיר כי גם אם הבניה עצמה היא לפי היתר, ולא מבוצעות חריגות בניה על ידי הקבלן, אין הדבר אומר שלא ניתן לתבוע בגין נזקים אלה או כי נזקים אלה הינם "ברשיון". כבר בשלב אישור תכנית בניין העיר להקמת הפרוייקט (ככל שהיה צורך בכך) יכולים השכנים לפרוייקט להגיש תביעה לועדה המקומית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה בגין ירידת ערך דירותיהם בשל אישור התוכנית, ...
More

יתכן שאתם זכאים לתבוע את הקבלן או היזם בגלל שטח הדירה

רוכשים רבים לא מודעים לכך ששטח הנטו של הדירה שנמכר להם על ידי הקבלן/יזם קטן באופן מהותי משטח הדירה המופיע בפרסומי הדירה כפי שהוצגו להם, והם זכאים לתבוע פיצוי בשל כך מהקבלן. מקרה מעין זה נדון בבית המשפט השלום בתל אביב, כאשר הקבלן מכר דירות למשקיעים מחו"ל בהסתמך על עלון פרסומי, אך בפועל התברר כי שטח הדירות היה קטן באופן משמעותי. הפער במדידת השטחים נבע מכך שבעלון הפרסומי נמדד שטח הדירות לפי "ברוטו" הכוללת, בין היתר, גם שטחים ציבוריים בבניין. התובעים הגישו תביעתם בשל ירידת ערך הדירות בין ערך הדירות...
More