שטח המנותק מהרכוש המשותף אך לא הוצמד לאחת הדירות יישאר שטח משותף

בהסכם שיתוף שנעשה בין כל בעלי הזכויות בחלקה בתל אביב (להלן – החלקה) הוסכם על בניית שני בנינים צמודים שיירשמו כבית משותף אחד, ולו חניון משותף ושטחים ציבוריים משותפים. בכל בנין תוכננו להיבנות 24 דירות, וביחד 48 דירות . בעלי הזכויות נחלקו לשתי קבוצות, האחת שיוצגה על ידי המבקש (להלן: "משרד עו"ד סלנט") קיבלה את הזכויות על הבנין המזרחי, והשניה, שיוצגה על ידי עו"ד דוד שרם קיבלה את הזכויות על הבנין המערבי. במהלך שנת 2000, התקשרו בעלי הזכויות בחלקה, עם חברת "נידר". ההתקשרויות עם נידר נעשו על ידי כל אחד ...
More

בית המשפט- משרדים וקליניקות לא יחוייבו בארנונה לפי סיווג "קניון"

המערערים, אשר הינם בעלי משרדים ועסקים במבנה שהוקם בקריית אונו בצומת הרחובות לוי אשכול במזרח, שלמה המלך בדרום, ירושלים במערב והכלנית בצפון, הגישו ערעור על החלטת ועדת הערר לארנונה שליד עיריית קריית אונו, אשר קבעה בערר שהוגש על ידם כי עסקיהם יסווגו כמבנים המשמשים לעסקים, קליניקות ומשרדים במרכז קיראון. המבנה בנוי שלוש קומות הגובלות ברחובות המפורטים לעיל, ובהן שוכנים עסקי מסחר שונים. בצידו המערבי של המבנה (הגובל ברחובות ירושלים ושלמה המלך) נבנה  מגדל, המשמש בעיקר למשרדים ועסקים, ובו שוכנים עסקיהם של...
More

התקבלה בקשה לביצוע שטר כנגד ערב בערבות אישית לשיק של חברה בהקפאת הליכים

התובעת הגישה כנגד הנתבע בקשה לביצוע שטר שהוא שיק על סך של 15,000 ₪ משוך מחשבונה של חברת ש. מלמוד 1987 בע"מ (להלן: "חברת מלמוד") לפקודת חברת אלום שאוקי 2008 בע"מ (להלן: "חברת אלום שאוקי") בערבותו האישית של הנתבע לפירעונו. השיק הוסב על ידי חברת אלום שאוקי לתובעת. סחירותו של השיק לא הוגבלה על פניו. לטענת מנכ"ל התובעת, פנה אליו ממנהל עבודה בחברת מלמוד, וביקש הצעת מחיר להתקנת דלת אוטומטית בפרויקט בו שמשה חברת מלמוד כקבלן ראשי. מנהל העבודה ביקש כי ההזמנה תבוצע באמצעות קבלן המשנה אלום שאוקי וחברת מלמו...
More

"קרנית" תפצה אדם שנפגע בתאונת פגע וברח

תובע אשר לטענתו נפגע  בתאונת "פגע וברח" מרכב אשר העיף אותו לעבר עמוד חשמל שהיה בקצה המדרכה, ובגין כך נגרמו לתובע נזקי גוף בצווארו, בגבו ובברכיו, הגיש תביעה כנגד "קרנית" לפיצוי בגין נזקיו. לטענת התובע, עובר אורח בשם מר פדידה ז"ל  עזר לתובע להתרומם, והוא פונה וטופל בביה"ח וולפסון. עוד טען התובע, כי האירוע הינו תאונת דרכים לפי הגדרתו בחוק, שכן משפגע רכב בתובע, ולתובע אין מענה באשר לנזקיו, על קרנית לשאת בנזקיו. כמו כן, טען התובע כי יש לתת אמון מלא בגרסתו שכן אין לראותו כבודה את התאונה מליבו, וזאת...
More

חברה יזמית וקבלן ביצוע יפצו דיירי בניין בשל ליקויי בניה שלא תוקנו

נציגות וועד בית בתל אביב הגישה תביעה כנגד החברה היזמית (מוכרת הזכויות/דירות) וכנגד הקבלן המבצע, בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף בבניין. לטענת הנציגות, היא נתנה לנתבעות הזדמנויות לבצע את התיקונים הדרושים והנתבעות לא עשו כן, כפי שגם הוכח בראיות בתיק (ראוי לציין שהנתבעות לא הגישו ראיות מצידן, כאשר הקבלן המבצע גם לא חקר את עדי וועד הבית). עוד טענה הנציגות, כי הציגה אסמכתאות לכך שהיא מוסמכת בשם הדיירים להגיש את התביעה, ועוד טענה כי ביהמ"ש יורה על מתן הוראות להפקדת הפיצוי בחשבון נאמנות לביצוע התיקונים...
More

חברת קבלן תפצה עובד שנפגע בידו

עובד במפעל לשחיטת עופות הגיש תביעה כנגד חברת קבלן לשירותי אחזקה אשר היתה המעביד שלו,  כנגד חברת הביטוח של המעביד וכנגד החברה אשר החזיקה והפעילה מפעל לשחיטת עופות במקום התאונה, וזאת בגין פציעה שנגרמה לידו בשעת העבודה. לטענת התובע, במועד התאונה  עובדי המעביד  וביניהם התובע , עסקו  בהרמת וייצוב  מכונה הכוללת  מיכל גדול  מנירוסטה. לשם כך, העובדים נעזרו בהרמת המיכל באמצעות מתקן הרמה מכאני (ג'ק). שעה שהמיכל הורם באמצעות הג'ק כדי להשעינו על עמודי תמיכה מיוחדים, הג'ק כשל או החליק  והמיכל נפל ופגע בתובע...
More

החברה הממשלתית תפצה רוכשי דירה בגין עיכוב ברישום בטאבו

בני זוג, אשר רכשו מהחברה הממשלתית דירה בה התגוררו בשכירות, הגישו תביעה כנגד החברה בגין עיכובים ברישום זכויותיהם בדירה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). התובעים טענו כי קיימו את כל התחייבויותיהם על פי ההסכם ושילמו לנתבעת את מלוא התמורה, אך זו לא עמדה בהתחייבותה לפי ההסכם לגרום לכך שהזכויות בדירה יירשמו על שמם בלשכת רישום המקרקעין. עוד טענו התובעים, כי זמן רב לאחר תשלום התמורה ביקשו לשפץ את הדירה אולם התברר להם כי הדירה אינה רשומה על שמם בלשכת רישום המקרקעין. התובעים פנו אל החברה ועורכי דינה וביקשו כ...
More

מקורות וקבלן המשנה מטעמה יפצו בעלי זכות בקרקע בגין נזקיהם

חקלאים אשר עיבדו קרקע חקלאית באדמות הכפר חראס הגישו תביעה כנגד מקורות וקבלן המשנה מטעמה אשר הטמינו קו יניקה אשר עבר בין היתר באדמותיהם. ביום 12.02.2009 חתם הממונה על ענייני המים במינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון על צו להטמנת קו יניקה, העובר, בין היתר, באדמות הכפר חראס שבשומרון. בצו נקבע, כי בתום ביצוע העבודה ישיב המבצע את מצב פני הקרקע לקדמותו, וכי בעלי המקרקעין או המחזיקים בהם יהיו רשאים לדרוש פיצוי בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה . חודשים אחדים לאחר חתימת הצו שלחה מקורות הודעה למ...
More

העליון: עסקה בה מכרה חברה בניין הינה עסקת אקראי

המערערת, חברה בע"מ בבעלות בעל מניות יחיד, הגישה ערעור כנגד פקיד שומה תל אביב בגין קביעתו כי מאפייניה של עסקת מכירת בניין שביצעה הינם של עסקת אקראי ומשכך הינה הכנסה פירותית ולא הונית. המערערת רכשה ביום 29.4.2004 בניין משרדים ברחוב אבן גבירול בתל-אביב תמורת 8,830,984 ש"ח ומכרה אותו כעבור שנה וחצי (ביום 20.11.2005) תמורת 11,425,365 ש"ח. המערערת דיווחה על העסקה למשרדי מיסוי מקרקעין ביום 29.11.2005 וחודש לאחר מכן, ביום 29.12.2005, פנתה למשיב וביקשה לאשר לה קיזוז הפסד הון נטען בסך 507,867 ש"ח כנגד הש...
More

שוכר יפצה בעל דירה בגין אי פינוי הדירה במועד

בעל נכס שהינו בעלים של דירה בתל אביב המחולקת ל-4 יחידות דיור הגיש תביעה לפיצוי כספי כנגד השוכר ואימו בגין נזקים שנגרמו לו בשל אי פינוי הדירה במועד. בין הצדדים נחתם הסכם שכירות בלתי מוגנת ולפיו הנתבע שכר יחידת דיור לתקופה של 12 חודשים, החל מיום 01.11.09 ועד ליום 31.10.10, עם אופציה להארכת תקופת השכירות לשנה נוספת. נתבעת 2, אימו של הנתבע, ערבה להסכם השכירות. הנתבע מימש את תקופת האופציה והסכם השכירות הוארך לשנה נוספת, עד ליום 31.10.2011, באותם תנאים. לאחר מכן, משקרבה לסיומה תקופת האופציה, פנה התו...
More