חברה יזמית וקבלן ביצוע יפצו דיירי בניין בשל ליקויי בניה שלא תוקנו

נציגות וועד בית בתל אביב הגישה תביעה כנגד החברה היזמית (מוכרת הזכויות/דירות) וכנגד הקבלן המבצע, בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף בבניין. לטענת הנציגות, היא נתנה לנתבעות הזדמנויות לבצע את התיקונים הדרושים והנתבעות לא עשו כן, כפי שגם הוכח בראיות בתיק (ראוי לציין שהנתבעות לא הגישו ראיות מצידן, כאשר הקבלן המבצע גם לא חקר את עדי וועד הבית). עוד טענה הנציגות, כי הציגה אסמכתאות לכך שהיא מוסמכת בשם הדיירים להגיש את התביעה, ועוד טענה כי ביהמ"ש יורה על מתן הוראות להפקדת הפיצוי בחשבון נאמנות לביצוע התיקונים...
More

ועדת הערר: לא ניתן לקבל הקלות לאחר פרסום ס' 77-78

עוררים שהינם בעלי מקרקעים בתחום מתחם הכובשים בתל אביב בו מקודמת תוכנית אשר נמצאת בשלבי הכנה, הגישו ערר לועדת המשנה לעררים במועצה הארצית לתכנון ובניה על החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לפרסם הודעה לפי ס' 77 - 78 לחוק התכנון והבניה בה נקבע כי בתקופת הכנתה של התכנית יינתנו היתרים רק בהתאם למסמך המדיניות המתייחס למתחם. הסוגיה אשר בגינה הוגש הערר הינה הקלות בקווי הבנין במתחם כאשר העוררים ביקשו שבתקופת הכנתה של התכנית לא תהא מגבלה על אישור הקלות מקווי בניין. לטענת העוררים מדיניות מתחם הכובשים לא כול...
More

בית משפט חייב דיירת סרבנית לחתום על הסכם פינוי בינוי

תובעת שהינה יזמית בפרויקט פינוי בינוי בפתח תקווה הגישה תובענה בעלים של דירה בבניין שהינו חלק מהפרוייקט, בבקשה למתן צו עשה המורה לנתבעת לחתום על חוזה דייר. במסגרת הליך קודם, ביקשה התובעת לחייב את הנתבעת לחתום על חוזה פינוי-בינוי מפורט. הנתבעת טענה באותו הליך כי התובעת התחייבה לתת לה תנאים שונים וטובים יותר מהתנאים שגולמו בחוזה שנתבקשה לחתום עליו. בפסק הדין באותו הליך קבע בית המשפט כי התובעת ניסתה לכפות על הדיירים לוותר באופן חלקי על שדרוגים להם התחייבה. במסגרת פסק הדין נקבע מהן התחייבויות השדרוג...
More

אפשר לתבוע נזקים הנובעים מבניה גם אם היא לפי היתר

קיימים מקרים רבים בהם נגרמים נזקים לשכנים לפרוייקט בניה אשר ניתן לתבוע בגינם פיצוי, אך הם כלל לא חושבים לתבוע נזקים אלה שכן הבניה היא בהיתר. ראשית, חשוב להבהיר כי גם אם הבניה עצמה היא לפי היתר, ולא מבוצעות חריגות בניה על ידי הקבלן, אין הדבר אומר שלא ניתן לתבוע בגין נזקים אלה או כי נזקים אלה הינם "ברשיון". כבר בשלב אישור תכנית בניין העיר להקמת הפרוייקט (ככל שהיה צורך בכך) יכולים השכנים לפרוייקט להגיש תביעה לועדה המקומית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה בגין ירידת ערך דירותיהם בשל אישור התוכנית, ...
More

יתכן שאתם זכאים לתבוע את הקבלן או היזם בגלל שטח הדירה

רוכשים רבים לא מודעים לכך ששטח הנטו של הדירה שנמכר להם על ידי הקבלן/יזם קטן באופן מהותי משטח הדירה המופיע בפרסומי הדירה כפי שהוצגו להם, והם זכאים לתבוע פיצוי בשל כך מהקבלן. מקרה מעין זה נדון בבית המשפט השלום בתל אביב, כאשר הקבלן מכר דירות למשקיעים מחו"ל בהסתמך על עלון פרסומי, אך בפועל התברר כי שטח הדירות היה קטן באופן משמעותי. הפער במדידת השטחים נבע מכך שבעלון הפרסומי נמדד שטח הדירות לפי "ברוטו" הכוללת, בין היתר, גם שטחים ציבוריים בבניין. התובעים הגישו תביעתם בשל ירידת ערך הדירות בין ערך הדירות...
More