שטח המנותק מהרכוש המשותף אך לא הוצמד לאחת הדירות יישאר שטח משותף

בהסכם שיתוף שנעשה בין כל בעלי הזכויות בחלקה בתל אביב (להלן – החלקה) הוסכם על בניית שני בנינים צמודים שיירשמו כבית משותף אחד, ולו חניון משותף ושטחים ציבוריים משותפים. בכל בנין תוכננו להיבנות 24 דירות, וביחד 48 דירות . בעלי הזכויות נחלקו לשתי קבוצות, האחת שיוצגה על ידי המבקש (להלן: "משרד עו"ד סלנט") קיבלה את הזכויות על הבנין המזרחי, והשניה, שיוצגה על ידי עו"ד דוד שרם קיבלה את הזכויות על הבנין המערבי. במהלך שנת 2000, התקשרו בעלי הזכויות בחלקה, עם חברת "נידר". ההתקשרויות עם נידר נעשו על ידי כל אחד ...
More

חברה יזמית וקבלן ביצוע יפצו דיירי בניין בשל ליקויי בניה שלא תוקנו

נציגות וועד בית בתל אביב הגישה תביעה כנגד החברה היזמית (מוכרת הזכויות/דירות) וכנגד הקבלן המבצע, בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף בבניין. לטענת הנציגות, היא נתנה לנתבעות הזדמנויות לבצע את התיקונים הדרושים והנתבעות לא עשו כן, כפי שגם הוכח בראיות בתיק (ראוי לציין שהנתבעות לא הגישו ראיות מצידן, כאשר הקבלן המבצע גם לא חקר את עדי וועד הבית). עוד טענה הנציגות, כי הציגה אסמכתאות לכך שהיא מוסמכת בשם הדיירים להגיש את התביעה, ועוד טענה כי ביהמ"ש יורה על מתן הוראות להפקדת הפיצוי בחשבון נאמנות לביצוע התיקונים...
More

החברה הממשלתית תפצה רוכשי דירה בגין עיכוב ברישום בטאבו

בני זוג, אשר רכשו מהחברה הממשלתית דירה בה התגוררו בשכירות, הגישו תביעה כנגד החברה בגין עיכובים ברישום זכויותיהם בדירה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). התובעים טענו כי קיימו את כל התחייבויותיהם על פי ההסכם ושילמו לנתבעת את מלוא התמורה, אך זו לא עמדה בהתחייבותה לפי ההסכם לגרום לכך שהזכויות בדירה יירשמו על שמם בלשכת רישום המקרקעין. עוד טענו התובעים, כי זמן רב לאחר תשלום התמורה ביקשו לשפץ את הדירה אולם התברר להם כי הדירה אינה רשומה על שמם בלשכת רישום המקרקעין. התובעים פנו אל החברה ועורכי דינה וביקשו כ...
More

מקורות וקבלן המשנה מטעמה יפצו בעלי זכות בקרקע בגין נזקיהם

חקלאים אשר עיבדו קרקע חקלאית באדמות הכפר חראס הגישו תביעה כנגד מקורות וקבלן המשנה מטעמה אשר הטמינו קו יניקה אשר עבר בין היתר באדמותיהם. ביום 12.02.2009 חתם הממונה על ענייני המים במינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון על צו להטמנת קו יניקה, העובר, בין היתר, באדמות הכפר חראס שבשומרון. בצו נקבע, כי בתום ביצוע העבודה ישיב המבצע את מצב פני הקרקע לקדמותו, וכי בעלי המקרקעין או המחזיקים בהם יהיו רשאים לדרוש פיצוי בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה . חודשים אחדים לאחר חתימת הצו שלחה מקורות הודעה למ...
More

העליון: עסקה בה מכרה חברה בניין הינה עסקת אקראי

המערערת, חברה בע"מ בבעלות בעל מניות יחיד, הגישה ערעור כנגד פקיד שומה תל אביב בגין קביעתו כי מאפייניה של עסקת מכירת בניין שביצעה הינם של עסקת אקראי ומשכך הינה הכנסה פירותית ולא הונית. המערערת רכשה ביום 29.4.2004 בניין משרדים ברחוב אבן גבירול בתל-אביב תמורת 8,830,984 ש"ח ומכרה אותו כעבור שנה וחצי (ביום 20.11.2005) תמורת 11,425,365 ש"ח. המערערת דיווחה על העסקה למשרדי מיסוי מקרקעין ביום 29.11.2005 וחודש לאחר מכן, ביום 29.12.2005, פנתה למשיב וביקשה לאשר לה קיזוז הפסד הון נטען בסך 507,867 ש"ח כנגד הש...
More

שוכר יפצה בעל דירה בגין אי פינוי הדירה במועד

בעל נכס שהינו בעלים של דירה בתל אביב המחולקת ל-4 יחידות דיור הגיש תביעה לפיצוי כספי כנגד השוכר ואימו בגין נזקים שנגרמו לו בשל אי פינוי הדירה במועד. בין הצדדים נחתם הסכם שכירות בלתי מוגנת ולפיו הנתבע שכר יחידת דיור לתקופה של 12 חודשים, החל מיום 01.11.09 ועד ליום 31.10.10, עם אופציה להארכת תקופת השכירות לשנה נוספת. נתבעת 2, אימו של הנתבע, ערבה להסכם השכירות. הנתבע מימש את תקופת האופציה והסכם השכירות הוארך לשנה נוספת, עד ליום 31.10.2011, באותם תנאים. לאחר מכן, משקרבה לסיומה תקופת האופציה, פנה התו...
More

בית משפט חייב דיירת סרבנית לחתום על הסכם פינוי בינוי

תובעת שהינה יזמית בפרויקט פינוי בינוי בפתח תקווה הגישה תובענה בעלים של דירה בבניין שהינו חלק מהפרוייקט, בבקשה למתן צו עשה המורה לנתבעת לחתום על חוזה דייר. במסגרת הליך קודם, ביקשה התובעת לחייב את הנתבעת לחתום על חוזה פינוי-בינוי מפורט. הנתבעת טענה באותו הליך כי התובעת התחייבה לתת לה תנאים שונים וטובים יותר מהתנאים שגולמו בחוזה שנתבקשה לחתום עליו. בפסק הדין באותו הליך קבע בית המשפט כי התובעת ניסתה לכפות על הדיירים לוותר באופן חלקי על שדרוגים להם התחייבה. במסגרת פסק הדין נקבע מהן התחייבויות השדרוג...
More

רוכש נכס מקרקעין יפוצה על ידי המוכר בשל הסתרת פרטים

תובעים שהם רוכשי משק במושב פעמי תש"ז, הגישו תביעה כנגד בעלת המשק, בגין הסתרת פרטים מהותיים. כמו כן, הגישו התובעים את התביעה גם כנגד עורך הדין אשר ייצג את שני הצדדים בעסקת הרכישה וערך עבורם את הסכם הרכישה והסכם השכירות נשוא התביעה. לטענת התובעים, הצדדים חתמו במשרדו של עורך הדין על הסכם מכר, ביום 1/5/14, כאשר לוח התשלומים בהסכם  מסתיים ביום 31/5/15. הצדדים חתמו גם על הסכם שכירות למשק עד למועד השלמת התשלומים והעברת החזקה בנכס. לטענת התובעים דמי השכירות נקבעו ע"ס של 2500 ₪ לחודש אולם הובהר להם, כי...
More

חובה לבצע בדיקות לפני ביצוע עסקת רכישת דירה

ישנם בדיקות שחשוב לבצע בטרם רכישת נכס מקרקעין. כך, ישנה חשיבות רבה לבצע בדיקה בסמוך לביצוע עסקת הרכישה ברשם המקרקעין ("טאבו") או ברשות מקרקעי ישראל (בעבר "מינהל מקרקעי ישראל") או בחברה המשכנת, ולוודא כי אכן המוכר הינו בעל הזכויות בנכס ולא מוטלות הערות אזהרה או מגבלות כל שהן על בעלותו בנכס או על סחירותו. בבניינים משותפים חשוב לעיין בתשריט הרישום של הנכס כפי שנרשם בטאבו בכדי לראות שהנכס שראיתם הוא אכן הנכס הרשום בטאבו ולא חל בלבול. בעבר התגלו מקרים בהם חלה טעות בסימון הדירות בתשריט אל מול המצב ב...
More