תכנון ובניה

  • תכניות בניין עיר.
  • היתרי בניה.
  • עררים.
  • עתירות מנהליות.
  • כתבי אישום לבניה ללא היתר.
  • איחוד וחלוקה.
  • שומות השבחה.