ביטוח

  • ייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח.
  • ייצוג חברות ביטוח מול מבוטחים.
  • החרגת כיסוי ביטוחי.
  • כפל ביטוח.
  • אחריות צדדי ג’.
  • אחריות מקצועית.
  • ביטוח דירה.
  • ביטוח רכב.
  • ביטוח חיים.
  • ניתוח סיכונים.