רשויות מקומיות ודין מוניציפאלי

  • ייעוץ משפטי לרשויות מקומיות.
  • ייצוג בהליכים מנהליים.
  • עתירות מנהליות.
  • ארנונה ומיסוי עירוני.
  • צווי עשה.
  • צווים זמניים.